Bestuur Dokkumer-modelvliegclub

Voorzitter                     : Frits van Breemen Schneider  

Secretaris                    :  Vacant   (Kandidaat : Hessel Reitsma )                                   

Penningmeester          : Hotze Brons                           

 

Algemeen bestuurslid :  Rene Wallinga   

Algemeen bestuurslid :  Jeroen Scholtheis   

Algemeen bestuurslid :  Rudi Kramer

 

Note 10-12-2017 : Hessel Reitsma heeft te kennen gegeven de taak van secretaris op zich te willen nemen.

Het bestuuur is daar blij mee en Marthein heeft de overdracht geregeld.

(Formeel moet hij nog wel worden gekozen tijdens de eerst volgende ledenvergadering.)